Voorbeeld: meerwaarde van de studie

 

1) Een bedrijf gaat een lange termijn lening aan, maar moet een forse rente betalen omdat het risico van het bedrijf hoog wordt ingeschat. De bank geeft aan dat volgens de uitkomst van de berekeningen van hun risicomodel er sprake is van een verhoogd risicoprofiel en dit tov een gemiddeld bedrijf uit de sector. De bank kan verder geen uitleg geven want het gaat over een software pakket dat erg ingewikkeld is.

 

Bankdiagnose:

 

"Per kwartaal worden er aan de bank de financiële boordtabellen afgegeven. Een adviseur Raad van Bestuur zorgt er voor dat de kwaliteit van de beslissingen, genomen in de Raden van Bestuur, beduidend verhoogd zijn. Door het opstellen van een meerjaren plan met als doel de structuur van de jaarrekening te verbeteren zonder cosmetica, worden deze doelstellingen met de bank afgesproken. De bank heeft nu aangegeven dat het risicoprofiel gedaald is. De onderhandelingen lopen om de te hoge rente te doen verlagen naar een niveau aangepast aan het huidig risicoprofiel.

 

2) Een bank heeft eenzijdig de beslissing genomen om haar waarborgpositie gevoelig te versterken, wat ze meestal kan zonder voorafgaandelijk akkoord en wat aanzienlijke kosten voor uw bedrijf meebrengt.

 

Bankdiagnose:

 

Deze ondersteuning kan voor u een uitgebreid argumentarium zijn om te onderhandelen met uw bank om deze aanpassingen te vermijden.

 

3) Een bedrijf kent seizoensgebonden verkoop en productie.

- In het laagseizoen zijn de kredietlijnen te ruim,

- In het hoogseizoen zijn de kredietlijnen veel te beperkt

Gevolg: de productie moet gebeuren op het moment dat de basisproducten duur zijn, met interim personeel, te veel inefficiënte tijd enz.

 

Bankdiagnose:

 

Door het opzetten van aangepaste kredietlijnen, en dit in combinatie met operationele bijsturingen, kunnen er nu inhet laagseizoen goederen geproduceerd worden die dan in het hoogseizoen worden verkocht.

 

4) Een bedrijf kent een enorm verloop van zijn toegewezen accountmanagers, waardoor de afstand tussen de bank en het bedrijf alleen maar groter wordt.

 

Bankdiagnose:

 

Door de bankdiagnose wordt de bedrijfsleider opgeleid in de berekeningen van de bank, en kan hij zelf inschatten wat zijn slaagkansen bij een bank zijn.
 

Home.
Mission.
Inhoud.
Garantie.
Voorbeeld.
Team.
Aanvraag.
Contact.
Pers.